Дейност в ЦПЛР-ДК

      Образователната дейност в ЦПЛР-ДК-Севлиево се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в ДОС за приобщаващото образование.
През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ДК.
     Записването на децата и учениците за обучение  в педагогическите форми в ЦПЛР-ДК се извършва чрез подаване на Заявления от страна на родителите на децата до директора.
Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ

В ЦПЛР- ДЕТСКИ КОМПЛЕКС „Й. Йовков” - СЕВЛИЕВО

I. ОБЛАСТ „НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ“

 • Профил „Екология и опазване на околната среда”

-       клуб „Екознайко”- ръководител Камелия Тодорова - ІІ етаж

-       клуб „Творческа еко-академия”- ръководител Камелия Тодорова - ІІ етаж

-      школа „Зелени патрули” - ръководител Камелия Тодорова - ІІ етаж

 • Профил „Хуманитарно- обществен“

-      клуб „Художествено-творческа академия” - ръководител Камелия Тодорова- ІІ етаж

-      Педагогическа школа „Туити” – ръководител Венета Петкова - Клуб „Туити”

II. ОБЛАСТ „ИЗКУСТВА“

 • Профил „Музикално изкуство“

-       школа „Народни музикални инструменти” – ръководител Пламен Пенчев - клуб „Туити”

-      школа „Автентичен фолклор” – ръководител Пламен Пенчев - клуб „Туити”

-      Вокална група „Звънче” – ръководител Пламен Пенчев - клуб „Туити”

-      Фолклорна група – ръководител Пламен Пенчев - с.Градница

-      клуб „В света на музиката” – ръководител Пламен Пенчев - клуб „Туити”

-      клуб „Музикална игротека” – ръководител Пламен Пенчев - клуб „Туити”

-      Музикална певческа школа – ръководител Цветан Цонев - ІІ етаж

-      школа „Електронни музикални инструменти” – ръководител Цветан Цонев - ІІ етаж

-      школа „Аранжименти” – ръководител Цветан Цонев - ІІ етаж

-      школа „На сцената” – ръководител Цветан Цонев - ІІ етаж

-      школа „Музикални празници” – ръководител Цветан Цонев - ІІ етаж

 • Профил „Танцово изкуство“

-      Танцова формация „Стил”- ръководител Камелия Тодорова - ІІІ етаж

-      клуб „Забавни танци” - ръководител Камелия Тодорова - ІІІ етаж

 • Профил „Театрално изкуство“

-      Драматично куклен театър – ръководител Калинка Иванова – ІІ етаж

-      Драматичен театър – ръководител Калинка Иванова – ІІ етаж

-      Детска театрална школа „Здравословно” – ръководител Калинка Иванова – ІІ етаж

 • Профил „Изобразително и приложно изкуство“

-      Школа „ВВ Арт” – ръководител Васко Василев  - ІІ етаж

 • Профил „Литературно творчество“

-      клуб „Приказен свят” – ръководител Калинка Иванова  – ІІ етаж

-      школа „Празници и обичаи” – ръководител Калинка Иванова – ІІ етаж

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ:

 • СКМ „ИКАР-2010” – ръководител Стефан Василев - ІІІ етаж
 • Школа „ИНГЛИШТАЙМ” – ръководител Ива Ганева - І етаж  
 • Клуб по спортни и жизнени умения – Севлиево – управител Мария Бенева - І етаж
 • Логопедичен кабинет – ръководител Валя Василева - І етаж
 • Център по превенция - І етаж
 • Психолог - Валя Петкова

Нашите учители

Васко Василев

Старши учител,изобразително изкуство в ЦПЛР"

Повече

Николай Михайлов

Учител,музика в ЦПЛР

Повече

Камелия Тодорова

Ръководител на Танцова формация "Стил"

Повече

Пламен Пенчев

Старши учител,музика в ЦПЛР

Повече

Ива Филева

Учител,театрално изкуство в ЦПЛР"

Повече
Изработка на сайт и хостинг: FreeWeb Ltd.