Нови съоръжения за игри и занимания на открито по проект към ПУДООС - 2020
Изработка на сайт и хостинг: FreeWeb Ltd.